Hoe we met uw persoonsgegevens omgaan...

 

PI Advice levert dienstverlening op het gebied van privacyconsult en -management. Hierbij verwerken we ook persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en eventuele derden. Hieronder kunt u lezen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Zorgvuldigheid staat hierbij vanzelfsprekend voorop.

Wie zijn wij?

PI Advice te Amsterdam (KvK 69507457) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Met vragen kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

info@piadvice.nl

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens?

  • In het kader van contactverzoeken en/of vragen (al of niet via onze website);
  • In het kader van uw onderzoek om diensten van PI Advice af te nemen;
  • In het kader van het afnemen van diensten van PI Advice, inclusief facturering;

We verwerken nooit gevoelige of bijzondere persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

  • Contactgegevens potentiële klanten;
  • Klantgegevens (o.a. namen medewerkers klant, contactgegevens, factuurgegevens) en eventueel gegevens van leveranciers van die klanten;

 Voor welk doel gebruik we uw gegevens?

  • Om informatie uit te wisselen in het kader van een af te sluiten overeenkomst;
  • Om informatie uit te wisselen in het kader van de uitvoering van een overeenkomst en/of daaraan gerelateerde activiteiten;
  • Om de (financiële) administratie uit te voeren;
  • Om contacten met onze relaties te onderhouden.

NB We gebruiken op onze website alleen technische/functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Afmelden en wissen van cookies kan altijd via uw browser zelf ingesteld worden.

Wat is de grondslag van deze verwerking?

De grondslag voor deze verwerking is de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst.

Ook kan het voorkomen dat we persoonsgegevens verwerken met uw toestemming, als dit wettelijk verplicht is of als we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Hiertegen kunt u altijd bezwaar aantekenen, en uw toestemming kunt u altijd intrekken. Zie hiervoor boven onze contactgegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld waarbij we rekening houden met wettelijke voorschriften.

Delen we persoonsgegevens met derden?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als we de verwerking van persoonsgegevens aan derden uitbesteden maken we daar met deze derden passende afspraken over.

Welke rechten heeft u?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. U kunt uw verzoeken indienen via bovenstaande contactgegevens. We reageren altijd binnen een maand. Als u ontevreden bent over de afhandeling van dit verzoek dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

 

Amsterdam, juli 2021

 

 

STUUR EEN BERICHT EN WE NEMEN CONTACT OP

Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken.
NEEM CONTACT OP
thumbs-up